*NEWS

Orientační automobilová soutěž "KRAJEM KALICHA 2016" - Tábor

 

Soutěž "Krajem kalicha" je pořádána ve dvou kategoriích:

8.10.2016 - Shell Cup

 

Cíle soutěže: seznámit nové účastníky se zajímavým automobilovým sportem a zlepšit jejich orientační schopnosti v terénu při práci s mapou.

Poslání soutěže: přispět k zájmu široké veřejnosti o zvýšení bezpečnosti a zodpovědnosti v silničním provozu a k posílení vzájemné slušnosti a ohleduplnosti mezi účastníky silničního provozu, a přispět tak ke snižování dopravní nehodovosti.

 

Automobilové orientační soutěže (AOS) jsou určeny pro nejširší veřejnost, tedy pro všechny příchozí a přihlášené (minimálně dvoučlenné) posádky. Soutěže jsou pořádány za normálního silničního provozu.

Hlavní částí soutěží bývá tradičně orientační jízda podle popisu trati (itineráře) a podle mapy, při které by posádky měly dodržet stanovenou trať. Její dodržování je kontrolováno a hodnoceno pomocí průjezdních kontrol rozmístěných po trati soutěže. Nedodržení správného průjezdu (chybějící nebo přebývající průjezdní kontroly) jsou hodnoceny trestnými body (TB). Na projetí trati je stanoven předepsaný čas, jeho překročení je také hodnoceno TB. Dalším soutěžním prvkem je jízda zručnosti, zvláštní zkouška, která je rovněž hodnocena trestnými body.

Vítězem soutěže se stává posádka s nejnižším počtem trestných bodů.

Soutěž je vždy pořádána podle Řádů AOS, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Svazu AOS www.aoscz.info.

 

Shell Cup Čechy - určena pro nové posádky, které nemají s tímto sportem bohaté zkušenost a pro nejširší veřejnost.

Popis trati je proveden pomocí jednoduchého itineráře.

 

Propozice ke stažení ZDE.

 

7. - 8.10.2015 - Mistrovství ČR

 

Propozice ke stažení ZDE.

 

Více informací poskytneme na vyžádání.

Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky (734 518 945)

CONFERENCE OFFICE

ICCEX s.r.o.

IČ: 028 70 959
DIČ: CZ 028 70 959

Contact

e-mail:

rom.kocova@gmail.com / info@iccex.cz

Address:

Notečská 561/16
181 00 Praha 8 - Troja

Newsletter

To be informed about news and upcoming events? Enter your email address here.